countrypack

Adiles har utviklet en samlet addon til SAP Business One som tilbyr bedrifter norske tilpasninger mot regnskaps standarder og rutiner med dokumentflyt via automatiserte prosesser mot offentlig, bank, egne kunder og leverandører samt internt i organisasjonen. En unik pakke med høy effektivitets gevinst!

FUNKSJONER

– Elektronisk inn og utbetaling bank
– Automatisk MVA oppgjør med Altinn overføring
– EHF Faktura – Kreditnota – Ordre
– EHF Katalog
– Automatisk oppdatering av valutakurser
– Visma Lønn – H&L – Overføring lønnsbilag
– Elektronisk dokument utveksling
– Factoring
– Etterskuddsvis renteberegning

FORDELER VED COUNTRYPACK

– Sparer tid ved inn og utbetaling mot bank
– Forenklet oppretting av betalingsdokumenter
– Enkel rapportering mot Altinn.no
– Tidsbesparelse ved av dokumentutsendelser
– Korrekte valutakurser daglig
– Bedre og enklere renteberegning
– Automatisk overføring av lønnsbilag fra H&L
– EHF rutiner i henhold til offentlige krav
– Factoring mot kjente tilbydere

CPNO – Elektronisk bank betaling

Banktjenester utvikles stadig og automatiserte rutiner mot din bankforbindelse for inn og utbetaling sparer mye tid og arbeid.

Med Adiles addon «Elektronisk inn og utbetaling mot bank» forgår dette automatisk mot din bankforbindelse!

Funksjoner i denne modulen

– Automatisk overføring av bankfiler
– Betaling av faktura elektronisk til inn- og utland.
– Avstemming av innbetalinger fra inn- og utland.

Fordelen ved denne løsningen

– Unngå manuelle rutiner
– Gir deg full kontroll over dine banktransaksjoner
– Betaling av leverandørfakturaer blir både enkelt og trygt
– Kundens innbetalinger matches mot åpne fakturaer i SAP Business One
– Reskontro oppdateres oftere og hindrer unødvendig påminnelser og inkassokrav
– Prosessen overvåkes og administreres fra SAP Business One

CPNO – EHF FAKTURA – KREDITNOTA – ORDRE

Statlige og kommunale virksomheter krever at leverandører sender faktura i EHF-format. Stadig flere private virksomheter gjør nå det samme.

Adiles har laget en modul til SAP Business One som håndterer EHF faktura og kreditnota i h.h.t. de gjeldene standarder.

Funksjoner i denne modulen

– Automatisk overføring av fakturafiler
– Sende og motta EHF faktura og kreditnota
– Full oversikt i kontrollsenter

Fordelen ved denne løsningen

– Sparer tid gjennom elektronisk behandling av dokumenter
– Offentlige krav imøtekommes
– Økt effektivitet gjennom forbedrede rutiner
– Bedre oversikt gir bedre kontroll med dine transaksjoner
– Gir en sikker metode for dokumentoverføringer

CPNO – Elektronisk Dokument Utveksling

Store deler av dagens dokumentflyt sendes ut fra bedriftens ERP system via elektroniske kanaler.
Adiles har laget en modul som sørger for en automatisert og sikker prosess for denne oppgaven, og gjennom enkle valg får kunden automatisk tilsendt det format som er avtalt!

Funksjoner i denne modulen

– Send SAP dokumenter via EHF, epost eller til printer
– Velger automatisk beste distribusjonskanal
– Oversikt over dokumenter til utsendelse
– Baseres på eksisterende SAP formularer og oppsett

Fordelen ved denne løsningen

– Gir deg full kontroll over dine dokumentutsendelser
– Unngå manuelle rutiner
– Besparelse ved automatisk valg av «beste forsendelses metode»
– Prosessen overvåkes i kontrollsenter

CPNO – MVA Altinn overføring

Myndighetene ønsker at mer av den offentlige rapporteringen skjer elektronisk.

Adiles har laget en integrasjon mot Altinn hvor man rapporterer MVA oppgjør direkte.

Funksjoner i denne modulen

– Full oversikt over alle MVA terminer.
– Automatisk oppretting av MVA bilag.
– Sender oppgjør direkte til Altinn.
– Automatisert betalingsrutine for oppgjørsfaktura.

Fordelen ved denne løsningen

– Gir oversikt og kontroll over alle MVA oppgjør
– God historikk over MVA oppgjør
– Automatisert prosess som gir stor tidsbesparelse

CPNO – VISMA H&L LØNNSBILAG IMPORT

Huldt&Lilleviker Norges mest solgte lønnssystem for små og mellomstore bedrifter, og dette systemet er perfekt mot SAP Business One.

Adiles har utviklet en modul som automatiserer prosessen for lønnsbilag og postering i regnskapet.

Funksjoner i denne modulen

– Henter automatisk lønnsbilag fra Huldt & Lillevik eksport
– Hentes inn som ankomstregistrert bilag i SAP
– Mulighet for korrigering av bilag før postering

Fordelen ved denne løsningen

– Mindre arbeid rundt føring av lønnsbilag
– Automatiserte rutiner som gir bedre kvalitet rundt prosessen
– Gir et godt samspill mellom lønnssystem, forretningsløsning og regnskap

CPNO – SANNTIDS VALUTAHÅNDERING

Norske bedrifter handler stadig mer i utenlandsk valuta. Med Adiles modul «Automatisk oppdatering av valutakurser» får man oppdaterte dagskurser, samt at eventuelle tap og gevinster føres automatisk på korrekt konto.

Funksjoner i denne modulen

– Oppdaterer valutakurser automatisk

Fordelen ved denne løsningen

– Unngå feilføringer av valutakurser
– Automatisk oppdaterte valutakurser – til enhver tid

CPNO – Factoring

Factoring gir trygghet og oversikt som mange bedrifter setter pris på. Dette kan også bidra til å frigjøre interne ressurser, samt gi tilgang til kapital for vekst og utvikling.

Adiles har utviklet en modul som ivaretar denne prosessen i SAP Business One!

Funksjoner i denne modulen

– Automatisk overføring til factoringselskap
– Oversikt over dokumenter til behandling
– Støtter Nordea Finans, Sparebank1 og SG Finans

Fordelen ved denne løsningen

– Gir deg oversikt og kontroll med dine factoring krav
– Forbedrer din kontantstrøm
– Reduserer behovet for oppfølging av fordringer

Versjonslogg
Menu
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter